w trosce

1925-04-17 00:00-nauka-Kurs z zakresu opieki społecznej prowadzony przez Czesława Babickiego - miniatura

14. 1925

Kurs z zakresu opieki społecznej prowadzony przez Czesława Babickiego

W latach 20. opiekę nad sierotami sprawują instytucje przyklasztorne albo państwowe. Dzieci wychowują zakonnice i byli wojskowi, a nie pedagodzy. Taką rzeczywistość zmieniają kursy z zakresu opieki społecznej – absolutnie przełomowe szkolenia, na których słuchacze dowiadują się, czym jest zrównoważona, aktywizująca opieka, poznają podstawy psychologii rozwojowej. Dziecko to już nie zadanie, problem do zagospodarowania, ale mały człowiek.
Helena Radlińska i jej współpracownicy byli inicjatorami takich kursów i szkoleń. Szczególnie ważną rolę odegrał tutaj Czesław Babicki.

Na zdjęciu, 9. od lewej w pierwszym rzędzie: Czesław Babicki