w trosce

1925-06-12 00:00-życie- Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej do szkoły rolniczej w Koziegłowach - miniatura

15. 1925

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej do szkoły rolniczej w Koziegłowach

Kolejna wycieczka – czy raczej wyjazd naukowy – studentów Radlińskiej. Tylko w roku akademickim 1925 słuchacze Studium odbyli 42 wycieczki oraz 12 indywidualnych wyjazdów grupowych.
Niższe szkoły rolnicze zakładano na ziemiach polskich już w początkach XIX wieku. Ze względu na zabory było ich niewiele, w szkołach rolniczych w Wielkopolsce, tworzonych m.in. przez Dezyderego Chłapowskiego, kształcili się Polacy; od lat 40. XIX wieku były to w Wielkopolsce i na Pomorzu instytucje pracy organicznej. Wyraźny rozwój placówek nastąpił dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Radlińska i jej współpracownicy – starając się podkreślić wagę wszechstronnej edukacji w szkołach rolniczych – wprowadzali zupełnie nowe standardy edukacji na wsi.