w trosce

1926-05-07 00:00-nauka-Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej do Lublina - miniatura

17. 1926

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej do Lublina

Na zdjęciu prawdopodobnie widzimy lubelskie więzienie, znajdujące się w zamkowym budynku. Na pierwszym planie Helena Radlińska, słuchacze Studium i społecznicy.
Grupa słuchaczy Studium podczas podróży studyjnych odwiedzała zarówno ośrodki pomocy społecznej, instytucje wychowawcze, jak i więzienia. Celem Studium było przygotowanie do pracy oświatowej w całym spektrum instytucji. Troska w ujęciu Radlińskiej obejmowała opiekę nad wszystkimi marginalizowanymi grupami społecznymi, ich wychowywanie i pomaganie im. Na zdjęciu: Helena Radlińska, Maria Iwaszkiewiczowa (5. od lewej), Stanisław Maniak