w trosce

1927-07-20 00:00-nauka-Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej do Puław - miniatura

24. 1927

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej do Puław

Migawka z podróży po Polsce, podczas których słuchacze wizytowali rozsiane po kraju instytucje wychowawcze i opiekuńcze. Tym razem uwieczniono odwiedziny w ochronce. Po wielkiej wojnie sieroctwo staje się jednym z najdotkliwszych problemów społecznych. Według danych ze spisu powszechnego z 1921 roku 15% dzieci nie ma obojga lub jednego z rodziców.
W tym czasie Radlińska buduje programy badań nad szeroko rozumianym zjawiskiem marginalizacji społecznej, wskazując przy tym obszary pracy socjalnej ograniczające skutki nędzy, w tym – nędzy dzieci. Celem badań nie jest tylko analiza zjawiska, ale wskazanie możliwości poprawy warunków życia i zwiększenia troski o dzieci w instytucjach społecznych. O sierotach (wojennych) Radlińska pisze w książce „Sieroctwo. Zasięg i wyrównywanie” (Łódź 1946, współautor: Józef Wojtyniak).