w trosce

1927-10-12 00:00-życie-Szkoła Rolnicza w Koziegłowach - miniatura

26. 1927

Szkoła Rolnicza w Koziegłowach

Poważne, skupione słuchaczki szkoły rolniczej. W koncepcji Radlińskiej instytucje takie jak szkoły rolnicze miały być „ogniskami oświaty i kultury oraz postępu gospodarczego, promieniującymi na swoje otoczenie”. Najstarsze wzorowe szkoły rolnicze tamtych lat to założona przez Irenę Kosmowską szkoła w Krasininie (1913) i szkoła zorganizowana przez Jadwigę Dziubińską w Sokołówku (1927).