w trosce

1928-05-20 00:00-nauka-Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej - miniatura

30. 1928, Lublin

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej

Gimnastyka dzieci – wreszcie bardziej nieformalny kadr dokumentujący wizytę słuchaczy Studium w jednym z polskich sierocińców. Na drugim planie widzimy jednak surowe wychowawczynie i ogrodzenie z drutem kolczastym. To ciągle sytuacja starego typu, w której wychowanie to dyscyplinowanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb, przede wszystkim fizycznych. Koncepcja wychowania według Heleny Radlińskiej jest zasadniczo inna – wychowanie nigdy nie wiąże się z ograniczaniem wolności, narzucaniem wzorców czy przymusem. Radlińska była zwolenniczką „nowego wychowania” – podkreślającego konieczność rozwijania samodzielnego myślenia i swobodnego rozwoju jednostki zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.