w trosce

1929-05-22 00:00-życie-Uczestnicy Zjazdu Studium - miniatura

34. 1929

Uczestnicy Zjazdu Studium

Kim był absolwent Studium Pracy Społeczno-Oświatowej? Przede wszystkim – profesjonalistą. Warunkiem przyjęcia do Studium było ukończenie uczelni albo odbywanie studiów. Słuchacze Studium zazwyczaj mieli już fach w ręku – byli inżynierami, lekarzami, bibliotekarzami. Każdy zaś, kto opuszczał Studium, miał dogłębną wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin, m.in. socjologii, psychologii społecznej, więzi społecznych, pracy socjalnej. Nie mniej ważne było życiowe doświadczenie – absolwentów miał cechować zdrowy rozsądek, mieli oni „przekraczać granicę tego, czego nauka nie widzi”, i dzięki temu umieć sprawnie i empatycznie wspierać innych. Kto na tej fotografii rozpozna Radlińską? Siedzi w dolnym rzędzie, trzecia od lewej.