w trosce

1930-05-22 01:00-życie-Bibliotekarki Studium Pracy Społeczno-Oświatowej - miniatura

37. maj 1930

Bibliotekarki Studium Pracy Społeczno-Oświatowej

Myśląc o możliwościach przełożenia teorii nowego wychowania na praktyczne działanie, Radlińska szczególnie duże nadzieje pokładała w bibliotekach. „Bibliotekarz musi być nie tylko sługą ideału, lecz i badaczem rzeczywistości, w którą ma wprowadzać ideał” – pisała. Badaczka widziała w bibliotekarzach pracowników z misją, mogących realnie wpływać na środowisko, w którym pracują.

Helena Boguszewska i studentki bibliotekarstwa, Studium Pracy Społeczno-Oświatowej