w trosce

1930-06-03 01:00-życie-Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Wileńszczyznę - miniatura

41. 1930

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Wileńszczyznę

Migawki z Wileńszczyzny, gdzie słuchacze Studium przyglądali się nie tylko wileńskiej ulicy, ale i instytucjom. Jak wyglądała metoda pracy, której uczono w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej? Punktem wyjścia była drobiazgowa diagnoza. Badano zgodność stosunków lub sytuacji z realistycznie określonym „wzorcem”, a następnie opisywano dystans, jaki dzieli zastaną sytuację od wzorca. Kolejnym etapem był instruktaż. Na przykład: wsparcie dziecka, pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie kółek szkolnych, zakładanie ogródków jordanowskich, organizowanie biblioteki…