w trosce

1930-09-20 00:00-życie-Główne wejście Uniwersytetu Łódzkiego  - miniatura

52. 1930

Główne wejście Uniwersytetu Łódzkiego

Grupa wykładowców pozuje przed wejściem Uniwersytetu Łódzkiego. W 1945 roku Helena Radlińska reaktywuje w jego ramach Studium Pracy Społeczno-Oświatowej – na tyle, na ile to możliwe w ówczesnym systemie politycznym.
Od lewej: NN, Zofia Honowska, Stanisław Bożek, Jan Skorupa