w trosce

1932-10-14 00:00-życie-Zajęcia Studium Pracy Społeczno-Oświatowej - miniatura

54. około 1932-1933

Zajęcia Studium Pracy Społeczno-Oświatowej

Sala seminaryjna, Studium Pracy Społeczno-Oświatowej. Przy stole zasiedli „ochotnicy oświatowi”. Tak Radlińska nazywała lekarzy, inżynierów, nauczycieli czy bibliotekarzy gotowych zaangażować się nie tylko w swoją pracę, ale też w działalność społeczną.
Ludwik Krzywicki pisał o Studium: „Wśród uczestników byli ludzie różnych sfer: tacy, co wyszli spomiędzy włościan, inni spośród inteligencji pracującej, jeszcze inni z ziemiaństwa – osoby różnych przekonań, różnych doświadczeń osobistych, odmiennego punktu widzenia. Ale wszystkich łączyło jedno: zapał do pracy ku korzyści pospólności społecznej. Pobyt wśród tych entuzjastów i entuzjastek był dla mnie swego rodzaju narkotykiem. Ta wiara we własne siły, co wydobywała się w ich wynurzeniach, ta chęć pracy społecznej, co przemawiała całym ich zachowaniem się, jak gdyby mnie odmładzały. Opuszczałem wykład podniecony, z powiększonym zasobem sił do pracy”.