w trosce

1933-04-20 05:00-nauka-Badania na Bałutach - miniatura

55. 1933, Łódź

Badania na Bałutach

W początkach XX wieku Łódź to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Europie. Pochód do nowoczesności, uprzemysłowienie to jedna strona medalu. Nie wszyscy z tych, którzy ściągają do miasta, czerpią korzyści z procesów modernizacyjnych – w Łodzi żyje ogromna grupa ubogich, sierot. Emblematem takiej rozwarstwionej społecznie Łodzi są Bałuty – podłódzka wieś włączona do miasta w 1915 roku. W szybko i chaotycznie budowanych kamienicach żyje ponad 100 000 osób, często bez dostępu do podstawowych wygód. Po wojnie ta sytuacja jeszcze się pogarsza – wiele rodzin żyje w skrajnej nędzy. Właśnie tam Helena Radlińska zabiera słuchaczy Studium Pracy Społeczno-Oświatowej.
Tak poznają oni w praktyce „pedagogikę wzmożenia duchowego”, czyli mówiąc współcześnie – wrażliwość na krzywdę innych, empatię, troskę o osoby w trudnym położeniu.