w trosce

1933-04-20 06:00-nauka-Badania na Bałutach - miniatura

56. 1933, Łódź

Badania na Bałutach

Dzieci z ubogich bałuckich rodzin wychowuje ulica i podwórko. To grupa wyjątkowo zmarginalizowana.
Lata 20. i 30. to czas, kiedy Radlińska formułuje postulat troski o dzieci z ubogich rodzin – upowszechnia wiedzę na temat tego, jak bieda wpływa na wyniki szkolne, oraz dąży do stwarzania takich warunków, aby dzieci mogły wyrwać się z nędzy.