w trosce

1933-08-20 00:00-nauka-Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Bałuty - miniatura

60. 1933, Łódź

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Bałuty

Ulica Pasterska na Bałutach. Ten kwartał Łodzi jest jeszcze nowy, nie ma tabliczek – tylko niedbały napis kredą. Na pierwszym planie grupka żydowskich dzieci, które bawią się na podwórku. Kadr przypomina jeden z obrazów Tadeusza Makowskiego.
Zgodnie z koncepcją Heleny Radlińskiej w każdym dziecku ukryte są naturalne siły duchowe i zdolności. Zadaniem wychowania jest uwolnienie i pomnażanie tego potencjału. Troska o dziecko powinna przekładać się na wspieranie jego rozwoju – i psychicznego, i fizycznego. Ma również umożliwiać mu w pełni korzystać z jego potencjału. A przede wszystkim – nauczyć dziecko, jak się samemu uczyć i rozwijać.