w trosce

1933-09-01 00:00-życie-Słuchacze Studium  Pracy Społeczno-Oświatowej  - miniatura

66. 1933

Słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej

Studium Pracy Społeczno-Oświatowej działające w ramach Wolnej Wszechnicy Polskiej było miejscem kształcenia w duchu pedagogiki Heleny Radlińskiej. Dzięki Studium te nowe założenia – „zastosowanie wiedzy do życia” – mogły znaleźć przełożenie na codzienność II Rzeczpospolitej. Wychowani przez badaczkę pracownicy oświatowi działali zgodnie z nowymi teoriami pedagogicznymi – ich nadrzędnym celem była poprawa jakości życia i rozwój wychowanków.