w trosce

1933-09-15 00:00-życie-Słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej - miniatura

67. 1933

Słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej

Ci eleganccy panowie w garniturach na tarasie Wolnej Wszechnicy Polskiej to nie - jak można by się spodziewać – wykładowcy, ale studenci Studium Pracy Społeczno-Oświatowej.
Modelowy absolwent Studium był ostatnim ogniwem ewolucji pewnej postawy społecznej. W początkach XX wieku ludzi wykorzystujących kulturę do zmiany rzeczywistości nazywało się „kulturalnikami”, byli oni bojownikami o wolność. W latach 20. sprawami kultury i oświaty zajmowali się instruktorzy, głoszący konkretne nauki (np. „jęczmień ozimy należy siać jak najwcześniej”). Wychowankowie Studium byli natomiast profesjonalistami – znali m.in. podstawy socjologii, oświaty dorosłych, psychologii rozwojowej, wiedzy o kulturze. Zazwyczaj mieli też w ręku swój pierwszy fach – od medycyny po bibliotekoznawstwo. I chcieli być częścią społecznej zmiany, działać na rzecz poprawy warunków życia.