w trosce

1947-05-20 00:00-życie-Zjazd z okazji 50-lecia pracy Heleny Radlińskiej  - miniatura

85. maj 1947

Zjazd z okazji 50-lecia pracy Heleny Radlińskiej

Okolicznościowy ornament to dekoracja zjazdu, który odbył się na Uniwersytecie Łódzkim z okazji jubileuszu pracy naukowej Radlińskiej – lata 1897-1947 to lata pracy badaczki. W ciągu tych pięciu dekad Radlińskiej i jej współpracownikom udało się wyznaczyć teoretyczne ramy pedagogiki społecznej, pchnąć pracę społeczną i oświatową na nowe tory, sprawić, że z systemu rekomendacji stały się one dziedziną nauki.
Te 50 lat to czas, kiedy powstają instytucje kształtujące pedagogikę społeczną jako naukę – Studium Pracy Społeczno-Oświatowej (1925), Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego (1945), Polski Instytut Służby Społecznej (1945).
W tym okresie ukazały się także przełomowe książki i opracowania: współredagowana przez Radlińską „Praca oświatowa” (1913), pierwszy systematyczny podręcznik pedagogiki społecznej „Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego” (1935), praca zespołowa Radlińskiej, jej współpracowników i uczniów „Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych” (1937).