w trosce

1948-09-26 00:00-życie-Zjazd absolwentów kursów dla referentów opieki społecznej - miniatura

97. 23-26 września 1948

Zjazd absolwentów kursów dla referentów opieki społecznej

Główne obszary działań opieki społecznej po II wojnie światowej związane były z bezpośrednimi i pośrednimi skutkami wojny: sieroctwem i półsieroctwem, zjawiskiem rodzin niepełnych, przesiedleniami, chorobami, przeciętnie niskim poziomem socjalno-ekonomicznym. Kontekstem dla zagadnienia opieki społecznej były również nowe prawa obywateli: prawo do pracy, prawo do wypoczynku, prawo do ochrony zdrowia i zdolności do pracy. Według spisu szkolnego z 1945 roku blisko 3 miliony dzieci i młodzieży wymagały rozmaitych form pomocy i opieki, z tego ok. 10% dzieci osieroconych potrzebowało opieki całkowitej. Na zdjęciu – nauczyciele, bibliotekarze, wychowawcy, pracujący po wojnie w instytucjach oświatowych.

Siedzą na krzesłach, od prawej: Zofia Florczak, Henryk Dinter, Janina Kacperska