w trosce

1948-10-23 00:00-życie-Pierwszy turnus kursu dla kierowników bibliotek gminnych - miniatura

98. 1948, Wrocław

Pierwszy turnus kursu dla kierowników bibliotek gminnych

Pierwsza publiczna biblioteka w Polsce powstaje w 1747 roku. To Biblioteka Załuskich, która gromadzi i kataloguje zbiory książkowe, podarowane przez arystokratów-filantropów. W 1907 utworzona zostaje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, a w 1928 – Biblioteka Narodowa. Od lat 20. biblioteki pełnią funkcję instytucji krzewiących zmianę społeczną, postęp. Bibliotekarze wpajają wiedzę i służą ludziom – tak ich rolę widziała Helena Radlińska. Na zdjęciu uwagę zwracają propagandowe PRL-owskie hasła, wyklejone jak nieco niechlujna wycinanka.

Jadwiga Poczętowska – kierowniczka kursu (4. od prawej, 1. rząd), obok E. Manteuffel