w trosce

1949-05-25 08:00-nauka-Wycieczka słuchaczy Zakładu Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego do Łowicza i okolic - miniatura

108. około 1949/1950

Wycieczka słuchaczy Zakładu Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego do Łowicza i okolic

Kolejny kadr, który mógł zostać zrobiony niemal wszędzie, w myśl zasady, że bieda jest wszędzie podobna. Ubóstwo sprawia, że człowiek nie może się rozwijać i w pełni decydować o swoim życiu.
Helena Radlińska w swoich badaniach podejmowała nie tylko temat biedy, ale też przestępczości, bezrobocia, analfabetyzmu. Analizowała sytuację ludzi poniżej minimum socjalnego. Jej badania miały rolę poznawczą, ale też służyły formułowaniu programu naprawy. Szło o to, by zaprojektować i przeprowadzić działania pomocowe i aktywizujące. Na przykład – zorganizować środowiskową świetlicę szkolną, w której dzieci miały zapewnioną pomoc wychowawczą, pomoc w nauce, a nawet „kubek mleka i kromkę chleba”.
W tekście „Istota i zakres służby społecznej” (1928) Helena Radlińska napisała m.in.: „Nie ma innego sposobu zabezpieczenia dziecka najtroskliwszej rodziny przed zetknięciem się z demoralizującymi wpływami getta nędzy i występku– jak budowanie dla wszystkich lepszych warunków, niweczenie ognisk nędzy”.