w trosce

1952-07-15 00:00-życie-Kolonia Letnia w Czerwonej Wodzie - miniatura

117. 1952

Kolonia Letnia w Czerwonej Wodzie

Kolonia letnia w Czerwonej Wodzie. Władysław Sala z III klasą Szkoły Podstawowej Nr 178 w Warszawie, 1952

Klasa szkolna na fotografii zrobionej przez słuchacza Studium Społeczno-Oświatowego podczas jednej z licznych wycieczek i hospitacji. Wizyty w instytucjach opiekuńczych i edukacyjnych – w tym szkołach – były jedną z metod kształcenia w Studium. Oglądano „instytucje wzorcowe”, ale nie tylko ich mury, analizowano też programy, pomysły, rozwiązania. Po to, by wykorzystywać je dalej. Praca socjalna w ujęciu Heleny Radlińskiej działała, mówiąc współczesnym językiem, viralowo – promowała rozprzestrzenianie się dobrych wzorców.

W 1952 roku Zakład Pedagogiki Społecznej UŁ oraz Polski Instytut Służby Społecznej został zamknięty na mocy odgórnych politycznych decyzji, a Radlińska już w 1950 roku otrzymała „płatny urlop”, co oznaczało brak możliwości oficjalnego kontynuowania prac naukowych i dydaktycznych. Powrót do tradycji i metod Radlińskiej stał się możliwy dopiero po 1956 roku Jej dzieło kontynuowali i rozwijali profesorowie Ryszard Wroczyński (1909-1987) oraz Aleksander Kamiński (1903-1978).

Władysław Sala z III klasą Szkoły Podstawowej Nr 178 w Warszawie