w trosce

1990-11-27 00:00-życie-Wolna Wszechnica Polska - miniatura

127. listopad 1990

Wolna Wszechnica Polska

Budynek Wolnej Wszechnicy Polskiej, ówczesny adres ul. Opaczewska 2a, Warszawa, obecny adres ul. Banacha 2, Warszawa, wzniesiony w latach 1928-29, projekt architektoniczny: Paweł Wędziagolski, na działce o powierzchni 4847,76 m², zakupionej od Skarbu Państwa za cenę 40 818 zł w złocie (Księga wieczysta w biurze notarialnym w Warszawie, repertorium hipoteczne nr 75/67 tom 1 str 13, Warszawa 27.11.1990 + podpis).
Po zmianach politycznych roku 1956 nadal nie była możliwa reaktywacja działalności Wolnej Wszechnicy Polskiej w jej przedwojennym kształcie. Tradycje tej uczelni usiłowało kontynuować Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, powołane do życia w 1957 roku przez grupę działaczy społecznych i dawnych studentów Studium. Na czele komitetu założycielskiego TWWP stał Adam Olgierd Uziembło (1906-1990), który był jego długoletnim prezesem. Towarzystwo prowadziło szeroką działalność badawczą i popularyzatorską z zakresu oświaty dorosłych i pedagogiki społecznej, wydawało czasopismo „Człowiek w Pracy i w Osiedlu”.